مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه سوم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه چهارم بهمن برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 28 دی 1392

بالا


  محمدصالح تاجیک و محمد نظام هاشمی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   محمدصالح تاجیک و محمد نظام هاشمی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 28 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه بیست و ششم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه بیست و هفتم دیماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 21 دی 1392

بالا


  زهرا حیدری و مهدی نعیمی نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   زهرا حیدری و مهدی نعیمی نفرات برتر مسابقات رده سنی هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 21 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه نوزدهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه بیستم دیماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 7 دی 1392

بالا


  علی نوری و شادان بابازاده نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   علی نوری و شادان بابازاده نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 7 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه پنجم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه ششم دی برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 30 آذر 1392

بالا


  اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 30 آذر 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال پنجشنبه بیست و هشتم و رده سنی زیر 16 سال جمعه بیست ونهم آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

يکشنبه 24 آذر 1392

بالا


  امیرمهراد شرفی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   امیرمهراد شرفی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

يکشنبه 24 آذر 1392

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  47  48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما