آرمین منوچهری و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   آرمین منوچهری و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 12 بهمن 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه دهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه یازدهم بهمن برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 5 بهمن 1392

بالا


  نوید طالب زاده و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   نوید طالب زاده و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 5 بهمن 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه سوم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه چهارم بهمن برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 28 دی 1392

بالا


  محمدصالح تاجیک و محمد نظام هاشمی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   محمدصالح تاجیک و محمد نظام هاشمی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 28 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه بیست و ششم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه بیست و هفتم دیماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 21 دی 1392

بالا


  زهرا حیدری و مهدی نعیمی نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   زهرا حیدری و مهدی نعیمی نفرات برتر مسابقات رده سنی هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 21 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه نوزدهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه بیستم دیماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 7 دی 1392

بالا


  علی نوری و شادان بابازاده نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   علی نوری و شادان بابازاده نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 7 دی 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه پنجم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه ششم دی برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 30 آذر 1392

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  46  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما