خانه های ضعيف (2)


خانه های ضعيف (2)

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 5010 بازدید

سه شنبه 13 مهر 1389

بالا


  خانه های ضعيف (1)


چگونگی ارزيابی يک وضعيت بر مبنای اجزاء و عناصری مانند: برتری ماتريالی ،گسترش و هماهنگی سوارها ، وضعيت شاه ، قطرها و ستونهای باز ، مرکز و فضا ، ساختار پياده ای و خانه های ضعيف ، برتری دو فيل و ... [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 5471 بازدید

سه شنبه 30 شهريور 1389

بالا


  برتری فضا (1)


برتری فضا يک عنصر مهم در ارزيابی وضعيت است. داشتن فضای بيشتر امکانات بهتری را برای گسترش و هماهنگی سوارها فراهم می کند. بنابراين کسی که برتری فضا دارد می تواند... [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 4192 بازدید

دوشنبه 29 شهريور 1389

بالا


  مرکز متحرک


مرکز متحرک

سفيد: ژوژا پولگار

سياه: اوی بونش

دورتموند 1990

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 3934 بازدید

شنبه 20 شهريور 1389

بالا


  پياده رونده


به پياده‌ای رونده می‌گويند که در راه ارتقاء آن هيچ کدام از پياده های حريف نتوانند با آن مقابله کنند و بتواند بدون برخورد با پياده‌هاي حريف به راه خود ادامه دهد...

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 4953 بازدید

شنبه 6 شهريور 1389

بالا


  پياده های ضعيف (2)


پياده های ضعيف (2)

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 3772 بازدید

يکشنبه 31 مرداد 1389

بالا


  پياده های ضعيف (1)


به پياده‌هايی که توسط پياده‌های ديگر حمايت نشوند پياده‌های ضعيف می‌گويند. پياده‌های ضعيف می‌توانند پياده‌های ايزوله ، دوبله ، عقب افتاده ، آويزان و ... باشند...  [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 4535 بازدید

دوشنبه 25 مرداد 1389

بالا


  تصفيه کردن(2)


تصفيه کردن(2)

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 3773 بازدید

يکشنبه 10 مرداد 1389

بالا


  تصفيه کردن(1)


اين تم تاکتيکی برای تصفيهُ (تخليه) خانه يا قطر و يا ستونی صورت می گيرد که تا بتوانيم از خانه يا قطر و ستونی که اخيرأ تصفيه شده است، استفاده موثر بکنيم. بيشتر مواقع مهره ای که راه... [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 4091 بازدید

يکشنبه 3 مرداد 1389

بالا


  برتری گسترشی(2)


برتری گسترشی(2)

 [ ادامه...]

تعداد بازدید از این مقاله: 4233 بازدید

شنبه 26 تير 1389

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:  1  2   3   4 

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما