پارسا گرجی با کسب 6 امتیاز مقام اول را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 30 آذر  1391  با حضور  28  [ ادامه...]

شنبه 2 دی 1391

بالا


  آیین نامه مسابقات متعارف( فکری ) مدرسه شطرنج تهران

  

آیین نامه مسابقات متعارف مدرسه شطرنج تهران

 [ ادامه...]

شنبه 25 آذر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 30 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 1 دی برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 25 آذر 1391

بالا


  پارسا گرجی با 5 امتیاز در رده سنی زیر 12و امیرحسین کاشفی با 5/4 امتیاز در رده سنی زیر 14 قهرمانان مسابقات روز پنج شنبه 23 آذر و جمعه 24 آذر شدند

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنچ شنبه 23 آذر  1391  با حضو  32شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت .....  [ ادامه...]

شنبه 25 آذر 1391

بالا


  مهدی رضایی با کسب 6 امتیاز در رده سنی زیر 10 و امیرحسین کاشفی با کسب 5/4 امتیاز در رده سنی زیر 14 مقام اول را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 16 آذر  1391  با حضور  17 شرکت  [ ادامه...]

شنبه 18 آذر 1391

بالا


   مسابقات هفتگی رده سنی زیر 12سال پنج شنبه 23 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 24 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 12سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 18 آذر 1391

بالا


  مدرسه شطرنج تهران در روزهای سه شنبه 14 آذر و چهار شنبه 15 آذر تعطیل نمی باشد.

  

مدرسه شطرنج تهران در روزهای سه شنبه 14 آذر و چهار شنبه 15 آذر تعطیل نمی باشد.

 [ ادامه...]

دوشنبه 13 آذر 1391

بالا


  علی احمدی با کسب 5 امتیاز و رهام اخوت با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات روز پنج شنبه و جمعه را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 9 آذر  1391  با حضور 31 شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار  [ ادامه...]

شنبه 11 آذر 1391

بالا


   مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10سال پنج شنبه 16 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 17 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 11 آذر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 9 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 10 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

دوشنبه 6 آذر 1391

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57  58  59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما