علی احمدی با کسب 5 امتیاز و رهام اخوت با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات روز پنج شنبه و جمعه را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 9 آذر  1391  با حضور 31 شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار  [ ادامه...]

شنبه 11 آذر 1391

بالا


   مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10سال پنج شنبه 16 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 17 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 11 آذر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 9 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 10 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

دوشنبه 6 آذر 1391

بالا


  نیما تهرانی با کسب 5 امتیاز و پوئن شکنی برتر مقام اول مسابقات رده سنی زیر 12 سال 2 آذر 1391 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 2 آذر  1391  با حضور 18 شرکت  [ ادامه...]

دوشنبه 6 آذر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 12 سال پنج شنبه 2 آذر 1391 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  12سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 27 آبان 1391

بالا


  مهدی رضایی با 6 امتیاز و امیرحسین کاشفی با 5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 10 و 14 سال روز پنج شنبه و جمعه را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 25 آبان 1391  با حضور 18 شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار  [ ادامه...]

شنبه 27 آبان 1391

بالا


  پارسا گرجی با کسب 6 امتیاز در رده سنی زیر 8 و امیر حسین کاشفی با کسب 5/5 امتیاز در رده سنی زیر 14 مقام اول مسابقات 18 و 19 آبان 1391 را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 18 آبان 1391  با حضور 26 شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت  [ ادامه...]

شنبه 20 آبان 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر10 سال پنج شنبه 25 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 26 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 20 آبان 1391

بالا


  پارسا گرجی و امیر حسین کاشفی با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 10 و 14 سال مسابقات روز پنج شنبه و جمعه را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 11 آبان 1391  با حضور 18 شرکت  [ ادامه...]

يکشنبه 14 آبان 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 18 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 19 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

يکشنبه 14 آبان 1391

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57  58  59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما