مسابقات هفتگی رده زیر 10 سال پنج شنبه 3 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 4 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 28 آبان 1390

بالا


  سپهر مسعودی با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 10 سال 19 آبان 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 19 آبان 1390 با حضور46  شرکت کننده  [ ادامه...]

شنبه 21 آبان 1390

بالا


  مسابقات هفتگی رده زیر 8 سال پنج شنبه 26 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 27 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد

 [ ادامه...]

شنبه 21 آبان 1390

بالا


  مهدی رضایی با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 8 سال 12 آبان 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات نیمه سریع مدرسه شطرنج تهران در رده ی سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 12  آبان 1390 در این موسسه با......................  [ ادامه...]

شنبه 14 آبان 1390

بالا


   مسابقات هفتگی رده زیر 10 سال پنج شنبه 19 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 20 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد

 [ ادامه...]

شنبه 14 آبان 1390

بالا


  علی منظوری با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 5/8/90 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه با حضور44 شرکت کننده در شش دور ........ [ ادامه...]

شنبه 7 آبان 1390

بالا


   مسابقات هفتگی رده زیر 8 سال پنج شنبه 12 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 13 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد

 [ ادامه...]

شنبه 7 آبان 1390

بالا


  رضا پیرزاده با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 8 سال 28/7/90 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه با حضور  32شرکت کننده در شش دور ................  [ ادامه...]

شنبه 30 مهر 1390

بالا


  مسابقات هفتگی رده زیر 10 سال پنج شنبه 5 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 6 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد

 [ ادامه...]

شنبه 30 مهر 1390

بالا


  احسان مشایخی مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 21 مهر 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه با حضور 38 شرکت کننده در شش دور و به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار شد .در پایان این رقابتها ....................  [ ادامه...]

شنبه 23 مهر 1390

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  64  65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما