علی منظوری با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 14 سال 14 اردیبهشت 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 14 سال روز پنچ شنبه14  اردیبهشت 1391  با حضور  17شرکت کننده  [ ادامه...]

شنبه 16 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 21 اردیبهشت برگزار می شود.

  

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  8سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 16 ارديبهشت 1391

بالا


  آناهیتا زاهدی فر با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 10 سال 7 /2/91 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10  سال روز پنچ شنبه7  اردیبهشت 1391  با حضور   [ ادامه...]

شنبه 9 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 14سال پنج شنبه 14 اردیبهشت برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 9 ارديبهشت 1391

بالا


  سید محمد حسینی با کسب 6 امتیاز مقام اول رده سنی زیر 8 سال 31 فروردین 1391 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8  سال روز پنچ شنبه31 فروردین 1391  با حضور  24شرکت  [ ادامه...]

شنبه 2 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10سال پنج شنبه 7 اردیبهشت و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 8 اردیبهشت برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 2 ارديبهشت 1391

بالا


  احسان مشایخی با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی 12 سال 24 فروردین 1391 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12  سال روز پنچ شنبه24 فروردین 1391  با حضور  20شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت  [ ادامه...]

شنبه 26 فروردين 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 31 فروردین و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 1 اردیبهشت برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 26 فروردين 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 12سال پنج شنبه 24 فروردین و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 25 فروردین برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 12سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 19 فروردين 1391

بالا


  آناهیتا زاهدی فر با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 17/1/1390 را از آن خود ساخت.

   آناهیتا زاهدی فر با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 17/1/1390 را از آن خود ساخت.  [ ادامه...]

شنبه 19 فروردين 1391

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  64  65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما