آناهیتا زاهدی فر با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 14 سال 4 خرداد 1391 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 14  سال روز پنچ شنبه4 خرداد 1391  با حضور  23 شرکت کننده در شش دور به روش سویسی و با زمان 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت برگزار  [ ادامه...]

شنبه 6 خرداد 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 11 خرداد برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  8سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 6 خرداد 1391

بالا


  مدرسه شطرنج تهران شنبه مورخ 13/3/1391 تعطيل مي باشد.

  

مدرسه شطرنج تهران شنبه مورخ 13/3/1391تعطيل مي باشد.

           

 [ ادامه...]

پنجشنبه 4 خرداد 1391

بالا


  امیرحسین تیموری با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 28 اردیبهشت 1391 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10  سال روز پنچ شنبه28  اردیبهشت 1391  با حضور..............  [ ادامه...]

شنبه 30 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 14سال پنج شنبه 4 خرداد برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 30 ارديبهشت 1391

بالا


  محمد حسینی با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 8 سال را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8  سال روز پنچ شنبه21  اردیبهشت 1391  با حضور ...... [ ادامه...]

شنبه 23 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 28 اردیبهشت برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  10سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 23 ارديبهشت 1391

بالا


  علی منظوری با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 14 سال 14 اردیبهشت 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 14 سال روز پنچ شنبه14  اردیبهشت 1391  با حضور  17شرکت کننده  [ ادامه...]

شنبه 16 ارديبهشت 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 21 اردیبهشت برگزار می شود.

  

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  8سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 16 ارديبهشت 1391

بالا


  آناهیتا زاهدی فر با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 10 سال 7 /2/91 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10  سال روز پنچ شنبه7  اردیبهشت 1391  با حضور   [ ادامه...]

شنبه 9 ارديبهشت 1391

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63  64  65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما