مسابقات هفتگی رده زیر 10سال پنج شنبه 1 دی و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 2 دی برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 26 آذر 1390

بالا


   مسابقات هفتگی رده زیر 8 سال پنج شنبه 24 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 25 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 19 آذر 1390

بالا


  ماهان صابری مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 17 آذر 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 17  آذر  1390 با حضور 30 شرکت کننده در  [ ادامه...]

شنبه 19 آذر 1390

بالا


  ماهان صابری با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 8 سال 10 آذر را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 10  آذر  1390 با حضور 44 شرکت  [ ادامه...]

شنبه 12 آذر 1390

بالا


  کلیه کلاسهای مدرسه شطرنج تهران در روز چهارشنبه 16 آذر و پنج شنبه 17 آذر دایر می باشد .

  

کلیه کلاسهای مدرسه شطرنج تهران در روز چهارشنبه 16 آذر  و پنج شنبه 17 آذر دایر می باشد .

 [ ادامه...]

شنبه 12 آذر 1390

بالا


  مسابقات هفتگی رده زیر 10 سال پنج شنبه 17 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 18 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 12 آذر 1390

بالا


  علی منظوری با کسب 5 امتیاز مقام اول مسابقات رده سنی زیر 10 سال 3 آذر 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنچ شنبه 3  آذر  1390 با حضور33 شرکت ........... [ ادامه...]

شنبه 5 آذر 1390

بالا


  مسابقات هفتگی رده زیر 8 سال پنج شنبه 10 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 11 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 5 آذر 1390

بالا


  مهدی رضایی با کسب 6 امتیاز مقام اول مسابقات زیر 8 سال 26 آبان 1390 را از آن خود ساخت.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 26 آبان 1390 با حضور49  شرکت ...... [ ادامه...]

شنبه 28 آبان 1390

بالا


   مسابقات هفتگی رده زیر 10 سال پنج شنبه 3 آذر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 4 آذر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 28 آبان 1390

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67  68  69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما