مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 30 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 25 مرداد 1393

بالا


  مهراد توکل مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   مهراد توکل مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 25 مرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه 23 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 18 مرداد 1393

بالا


  ]رمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   ]رمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 18 مرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زير 10 سال روز پنجشنبه 16 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

دوشنبه 6 مرداد 1393

بالا


  متين پيرحياتی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   متين پيرحياتی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 4 مرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه دوم مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

يکشنبه 29 تير 1393

بالا


  امیرپارسا گرجی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   امیرپارسا گرجی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

يکشنبه 29 تير 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه 26 تیرماه 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 21 تير 1393

بالا


  آرمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج نهران را از خود نمود.

   آرمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج نهران را از خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 21 تير 1393

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41  42  43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما