مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال پنجشنبه 19 تیرماه ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 14 تير 1393

بالا


  علی نوری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   علی نوری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 14 تير 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 12 تیر ماه 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 7 تير 1393

بالا


  رضا پیر زاده مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   رضا پیر زاده مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 7 تير 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه پنجم تیر 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 31 خرداد 1393

بالا


  دانیا عبدالحسینی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   دانیا عبدالحسینی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 31 خرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه 29/03/93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 24 خرداد 1393

بالا


  علی نوری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   علی نوری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 24 خرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 22 خرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 10 خرداد 1393

بالا


  پارسا گرجی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   پارسا گرجی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 10 خرداد 1393

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42  43  44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما