مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 10مرداد برگزار می شود. مسابقات روز جمعه 11/05/92 به دلیل روز قدس برگزار نمی شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زیر10سال)

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير  16سال( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 5 مرداد 1392

بالا


  آرتين باغدار و سینا وحید نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال و زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران شدند.

   آرتين باغدار و سینا وحید نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال و زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران  شدند. [ ادامه...]

شنبه 5 مرداد 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشبه 3 و زیر 16 سال روز جمعه 4 مرداد برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زیر 8 سال)

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير  16سال( 

 [ ادامه...]

شنبه 29 تير 1392

بالا


  مهدی رضایی و شهریار شکریان نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 12 و زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران شدند.

   مهدی رضایی و شهریار شکریان نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 29 تير 1392

بالا


  رهام اخوت و کیارش صابری نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10 سال و زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران شدند.

   رهام اخوت در رده سنی زیر 10 سال و کیارش صابری در رده سنی زیر 16 سال مقام اول را به دست  آوردند.  [ ادامه...]

شنبه 22 تير 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران زیر 12سال پنجشنبه 27و زیر 16 سال روز جمعه 28 تیر ماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير12 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير 16 سال(

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد

 [ ادامه...]

جمعه 21 تير 1392

بالا


  محمدصالح تاجیک و کیارش صابری نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال وزیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران شدند.

   محمدصالح تاجیک و کیارش صابری نفرات برتر رده سنی زیر 8 سال وزیر 16 سال مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

شنبه 15 تير 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران زیر 10 سال روز پنجشنبه 20 و زیر 16 سال روز جمعه 21 تیر ماه برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير10 سال ) 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير 16 سال(

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

جمعه 14 تير 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 13و زیر 16 سال روز جمعه 14 تیر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زیر 8 سال)

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير  16سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

دوشنبه 10 تير 1392

بالا


  علی منظوری و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی رده سنی زیر 12 و 16 سال مدرسه شطرنج تهران شدند.

   علی منظوری و امیرحسین کاشفی باکسب 5 امتیاز از شش بازی نفرات برتر مسابقات رده سنی زیر 12 و  زیر 16 سال این هفته  مدرسه شطرنج تهران شدند.  [ ادامه...]

دوشنبه 10 تير 1392

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  48  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما