مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16 سال روز پنج شنبه 7 بهمن ماه 1395 راس ساعت 16 برگزار می شود.

                                                     آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 2 بهمن 1395

بالا


  اعلا نوری مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   اعلا نوری مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 2 بهمن 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 30 دی 1395 راس ساعت 16 برگزار می شود.

                                    آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال (

 [ ادامه...]

شنبه 25 دی 1395

بالا


  عرشیا حنانی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 8سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   عرشیا حنانی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 8سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 25 دی 1395

بالا


  مدرسه شطرنج تهران روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 تعطیل می باشد.

   مدرسه شطرنج تهران روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 تعطیل می باشد. [ ادامه...]

دوشنبه 20 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 23 دی 1394 راس ساعت 16 برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال (

 [ ادامه...]

جمعه 17 دی 1395

بالا


  بردیا دانشور مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   بردیا دانشور مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

جمعه 17 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16سال روز پنج شنبه 16 دی ماه 1395 راس 16 برگزار می شود.

                                                     آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16سال روز پنج شنبه 16 دی ماه 1395 راس 16 برگزار می شود.

                                                     آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


  محمد حسین حسینی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   محمد حسین حسینی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما