پارسا گرجی با کسب 6 امتیاز در رده سنی زیر 8 سال و رودریک وارطومیان با کسب 5/5 امتیاز در رده سنی زیر 14 سال مقام اول را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 4 آبان 1391  با حضور 24 شرکت کننده [ ادامه...]

شنبه 6 آبان 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر10 سال پنج شنبه 11 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 12 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 6 آبان 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 4 آبان و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 5 آبان برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 29 مهر 1391

بالا


  مهدی رضایی با کسب 5/5 امتیاز در رده سنی زیر 10 سال و مهرداد فیروزنیا با کسب 5 امتیاز در رده سنی زیر 14 سال مقام اول را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر10 سال روز پنچ شنبه 27 شهریور 1391  با حضور  [ ادامه...]

شنبه 29 مهر 1391

بالا


  مهرداد توکل با کسب 5/5 امتیاز در رده سنی زیر 8 سال و مهرداد فیروزنیا با کسب 5 امتیاز در رده سنی زیر 14 سال مقام اول را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 20 شهریور 1391  با حضور 24 شرکت  [ ادامه...]

شنبه 22 مهر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر10سال پنج شنبه 27مهر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 28مهر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 22 مهر 1391

بالا


  سارا محمدی با کسب 5 امتیاز در رده سنی زیر 10 و مهرداد فیروزنیا با کسب 5/5 امتیاز در رده سنی زیر 14 مقام اول را از آن خود ساختند.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 13  مهر 1391  با حضور 21 شرکت کننده  [ ادامه...]

شنبه 15 مهر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 20 مهر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه21 مهر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 8 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 15 مهر 1391

بالا


  رهام اخوت و کامیار صالحی با کسب 5/5 امتیاز مقام اول مسابقات روز پنج شنبه و جمعه 6 و 7 مهر 1391 را از آن خود ساخت .

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنچ شنبه 6 شهریور 1391  با حضور ..... [ ادامه...]

شنبه 8 مهر 1391

بالا


  مسابقات هفتگی رده سنی زیر 10 سال پنج شنبه 13 مهر و رده سنی زیر 14سال روز جمعه 14مهر برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران (زیر 10 سال)

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران(زير  14سال( 

 

شرکت در مسابقات برای عموم آزاد می باشد.

 [ ادامه...]

شنبه 8 مهر 1391

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58  59  60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما