مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 20شهریور93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]  [ ادامه...]

شنبه 15 شهريور 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 15 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 13 شهریور 93 ساعت 16 برگزار میشود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]
 [ ادامه...]

شنبه 8 شهريور 1393

بالا


  علی تهرانی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه ی شطرنج تهران را ار آن خود نمود.

   علی تهرانی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه ی شطرنج تهران را ار آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 8 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه ششم شهريور 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 1 شهريور 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 1 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 30 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 25 مرداد 1393

بالا


  مهراد توکل مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   مهراد توکل مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 25 مرداد 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه 23 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 18 مرداد 1393

بالا


  ]رمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   ]رمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 18 مرداد 1393

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  40  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما