مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنج شنبه 3مهر ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 29 شهريور 1393

بالا


  دانیال عبدالحسینی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.

   دانیال عبدالحسینی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 29 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر10سال روز پنج شنبه27شهریور ساعت 16برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...] [ ادامه...]

شنبه 22 شهريور 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 22 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 20شهریور93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]  [ ادامه...]

شنبه 15 شهريور 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات رده سنی مدرسه شطرنج را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 15 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 13 شهریور 93 ساعت 16 برگزار میشود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال )

 [ ادامه...]
 [ ادامه...]

شنبه 8 شهريور 1393

بالا


  علی تهرانی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه ی شطرنج تهران را ار آن خود نمود.

   علی تهرانی مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه ی شطرنج تهران را ار آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 8 شهريور 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه ششم شهريور 93 ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 1 شهريور 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 1 شهريور 1393

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  41  42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما