مدرسه شطرنج تهران روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 تعطیل می باشد.

   مدرسه شطرنج تهران روز سه شنبه 21 دی ماه 1395 تعطیل می باشد. [ ادامه...]

دوشنبه 20 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 23 دی 1394 راس ساعت 16 برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال (

 [ ادامه...]

جمعه 17 دی 1395

بالا


  بردیا دانشور مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   بردیا دانشور مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 16 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

جمعه 17 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16سال روز پنج شنبه 16 دی ماه 1395 راس 16 برگزار می شود.

                                                     آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16سال روز پنج شنبه 16 دی ماه 1395 راس 16 برگزار می شود.

                                                     آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


  محمد حسین حسینی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   محمد حسین حسینی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 10 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 11 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10سال روز پنج شنبه 9 آبان 1395راس ساعت 16 برگزار می شود.

                                 آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال (

 
 [ ادامه...]

شنبه 4 دی 1395

بالا


  زهرا حمد اللهی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 8 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   زهرا حمد اللهی مقام برتر مسابقات هفتگی زیر 8 سال مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 4 دی 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنج شنبه 2 دی ماه 1395 راس ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال (

 [ ادامه...]

سه شنبه 30 آذر 1395

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 16سال روز پنج شنبه 25 آذر ماه 1395 راس 16 برگزار می شود.

                                                       آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

شنبه 20 آذر 1395

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما