آیین نامه مسابقات راپید "25*2 دقیقه + '5 ثانیه مدرسه شطرنج تهران

   آیین نامه مسابقات راپید "25*2 دقیقه + "5 ثانیه مدرسه شطرنج تهران  [ ادامه...]

شنبه 30 فروردين 1393

بالا


  آروین کاسی پور مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 30 فروردين 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 28 فروردین 93 ساعت 16 برگزار می شود.

    

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال )

 [ ادامه...]

شنبه 23 فروردين 1393

بالا


  آرمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   آرمین منوچهری مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 23 فروردين 1393

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه 21 فروردین ساعت 16 برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 16 فروردين 1393

بالا


  اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 24 اسفند 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه 22 و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه 23 اسفند برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 17 اسفند 1392

بالا


  آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   آروین کاسی پور مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 17 اسفند 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشتبه پانزدهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه شانزدهم اسفند برگزار می شود.

   مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشتبه پانزدهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه شانزدهم اسفند برگزار می شود. [ ادامه...]

شنبه 10 اسفند 1392

بالا


  امیرحسین درودگر مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   امیرحسین درودگر مقام برتر مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود. [ ادامه...]

شنبه 10 اسفند 1392

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  45  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما