مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه هشتم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه نهم اسفند برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 3 اسفند 1392

بالا


  امیرپارسا گرجی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   امیرپارسا گرجی مقام اول مسابقات هفتگی رده سنی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 3 اسفند 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10سال روز پنجشنبه یکم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه دوم اسفند برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 26 بهمن 1392

بالا


  رامتین تاج بخش مقام اول مسابقات راپید مدرسه شطرنج تهران را از آن خودکرد.

   رامتین تاج بخش بهترین مقام مسابقات راپید مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 26 بهمن 1392

بالا


   مسابقات راپید 25*2 دقیقه + 10 ثانیه ، مدرسه شطرنج تهران روز پنجشنبه 24وجمعه 25 بهمن 1392 برگزار می گردد.

  

آیین نامه مسابقات راپید 25*2 دقیقه + 10 ثانیه 

 مدرسه شطرنج تهران

 [ ادامه...]

شنبه 19 بهمن 1392

بالا


  اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.

   اربل هوانسیان مقام برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران را از آن خود نمود.  [ ادامه...]

شنبه 19 بهمن 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 12 سال روز پنجشنبه هفدهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه هجدهم بهمن برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 12 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 12 بهمن 1392

بالا


  آرمین منوچهری و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   آرمین منوچهری و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 12 بهمن 1392

بالا


  مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنجشنبه دهم و رده سنی زیر 16 سال روز جمعه یازدهم بهمن برگزار می شود.

  

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 10 سال ( 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

  ) زير 16 سال(

 [ ادامه...]

 [ ادامه...]

شنبه 5 بهمن 1392

بالا


  نوید طالب زاده و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند.

   نوید طالب زاده و امیرحسین کاشفی نفرات برتر مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران شدند. [ ادامه...]

شنبه 5 بهمن 1392

بالا


<<صفحه بعد

انتخاب صفحه:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  46  47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87 

صفحه قبل>>

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما