مسابقات نيمه سريع مدرسه شطرنج تهران در رده ي زير 12 سال ،17 تير و رده ي زير 16 سال 18 تير 89 برگزار ميشود.

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران)زير12سال( 

 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ 17/4/89 راس ساعت 17 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 12 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين  مي گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده        2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1          د   : بوخ هولز متوسط            2

 

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +    250000      ريال

   نفر دوم      : مدال نقره +    200000      ريال

   نفر سوم    : مدال برنز  +    150000      ريال

 

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه مبلغ 100000 ريال اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه (کتاب آموزشي شطرنج )اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 50000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير12 سال  11/10/76  به بعد 

  

 شرکت در مسابقات براي عموم آزاد مي باشد

 

 

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران)زير 16سال(

1- اين مسابقات روز جمعه در تاريخ 18/4/89 راس ساعت 9:30 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 16 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين  مي گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1            ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1            د   : بوخ هولز متوسط         2   

6-جوايز

نفر اول      : مدال طلا   +    200000      ريال

نفر دوم      : مدال نقره +    150000      ريال

نفر سوم    : مدال برنز  +    100000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه مبلغ 100000 ريال اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه (کتاب آموزشي شطرنج )اهدا مي شود. 

 

7- وروديه مسابقات 50000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 16ال  11/10/ 72به بعد

 

 

شرکت در مسابقات براي عموم آزاد مي باشد

 
منبع یا مرجع خبر: ADMIN
کد خبر: 67

 نسخه قابل چاپ

جمعه 11 تير 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما