دفاع در برابر مات

تعداد بازدید از این مقاله: 3048 بازدید
نویسنده: استاد فیده هاملت تومانیان
 

دفاعدفاع در برابر ماتدفاع در شطرنج اگر پر اهميت تر از حمله نباشد کم اهميت تر نمی باشد. شطرنج يک بازی دو نفره است و اين امکان وجود دارد که طرح حريف از طرح ما قويتر باشد، بنابراين در هر حرکت ما بايد از خود سئوال کنيم که اگر نوبت با حريف ما بود او چه می کرد؟ آیا حريف تهديد مات دارد؟ آيا مهره ای از من زيرضرب مهره هايی از حريف قرار دارد؟ آيا حريف امکان کيش دارد؟ آيا ... و پرسش های بسيار زيادی که می شود از خود پرسيد و البته اين پرسش ها می تواند بلعکس باشد! به هر حال ما از نمونه هايی ساده شروع می کنيم:حرکت با سياه


 


در اين وضعيت طرفين از لحاظ قوا برابر هستند هر چند پياده a3 سياه به نظر غير قابل پيشگيری می باشد و ظرف دو سه حرکت آينده به وزير اتقاء پيدا می کند اما سياه پيش از راندن پياده به سوی عرض آخر بايستی تهديدهای حريف را مدنظر داشته باشد پس از:


 


1...a2?? 2.Be8#


 


  

بله! شاه سياه در شبکه ماتی است. بنابراين پيش از راندن پياده، سياه بايستی تهديد مات سفيد را دفاع کند.
1...Kf7!


 


 


اکنون پياده a3 برتری سياه را تضمين می کند.


سعی کنيد تهديد مات و دفاع در برابر آن را در نمونه های زير پيدا کنيد:

دياگرام1


 حرکت با سفيد


 


 


دياگرام2


 حرکت با سفيد


 

 


 

 


دياگرام3حرکت با سياه


 


 


دياگرام4حرکت با سفيد


 

 


 

 


دياگرام5


 حرکت با سفيد


دياگرام6


 حرکت با سفيد


 


 

 

پاسخ تمرينها:
دياگرام1:

سياه تهديد: Qxh2 و مات را دارد بنابراين:


1.Bh4!
 


دياگرام2:

سياه تهديد Qxg2 و مان را دارد بنابراين:


1.Nf4! [1.g3 Bxf1]


دياگرام3:

سفيد تهديد Rxf8 و مات را دارد بنابراين:


1...Rc8!


دياگرام4:

سياه تهديد Qb2 و مات را دارد بنابراين:


1.Qd2! [ 1.Rd2?? Qxe1+ 2.Kc2 ( 2.Rd1 Qxc3#) 2...Qb1#; ]


دياگرام5:

سياه تهديد Qxg2 و مات را دارد بنابراين:1.b3!
 


دياگرام6:

سياه تهديد Bf4 و مات را دارد بنابراين:


1.f6! 


 
 نسخه قابل چاپ

شنبه 4 ارديبهشت 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما