حمله به شاه قلعه نرفته(در مرکز مانده) (2)

تعداد بازدید از این مقاله: 2775 بازدید
نویسنده:
 

سطح : متوسط

حمله به شاه قلعه نرفته(در مرکز مانده) (2)

 

نمونه چهارم

سفيد: نجمدينوف

سياه: کاميشوف

قهرمانی شوروی 1951

Nezhmetdinov – Kamishov

URS(ch) 1951

10. 0-0!

تکميل گسترش!. همانگونه که خواهيد ديد ، گرفتن پياده e5 به ضرر سياه تمام می شود.

10…, Nxe5 11.Nxe5! Bxb5 12.Nxb5 Qxb5 13.Re1!

سفيد اکنون تهديد c4 و سپس Rxe4 را دارد.

13…, Nf6

در صورت:

13…,e6? 14.c4!,Qa5 15.Rxe4!,dxe4 16.Qxd7#

13…,Rd8 14.Nxf7!,Kxf7 15.Rxe4±

14.Bg5 e6

15.c4!

همانگونه که قبلاً اشاره کرديم ، باز کردن مرکز يک اصل برای استفاده از موقعيت شاه قلعه نرفته است.

15…, Qa5

گرفتن پياده به باخت سريع منجر می شد.

15…,dxc4 16.Bxf6,gxf6 17.a4!,Qd5 18.Qxd5,exd5 19.Ng6+

16.Bxf6 gxf6

17.Nxf7!!

يک قربانی تيپيک عالی برای استفاده از ضعف شاه قلعه نرفته.

17…, Kxf7

در صورت:

17…,Rg8 18.Qh5,Rg6 19.Nh8!

18.Qh5+ Ke7

پس از:

18…,Kg7 19.Qg4+,Kf7 20.Qxe6+,Kg6 21.Re3 +-

18…,Kg8 19.Qg4+,Bg7 20.Qe6+,Kf8 21.Qd6+,Kg8 22.Re7 +-

19.cxd5 e5 20.f4!

20…, Qxd5 21.fxe5 f5 22.e6! Kf6 23.h4! Bc5+ 24.Kh1 Qxe6 25.Qh6+

1–0

 

 

نمونه پنجم

سفيد: تال

سياه: دونر

ويک آن زی 1968

Tal - Donner

Wijk aan Zee, 1968

12.Ba3!

يک حرکت تيپيک برای جلوگيری از قلعه رفتن سياه.

12…, Nd7 13.dxc5 Ne7 14.c6! Qxc6

14...Nxc6 15.Bd6 Qb6 16.0–0±

15.0–0 Qxc3 16.Rfd1 Nc6 17.Bd6 Qc4 18.Qe3 Qe4 19.Qb3

شاه سياه در مرکز مانده و سفيد ابتکار عمل را در دست گرفته است ؛ بنابراين سفيد از تعويض وزيرها خودداری می کند. اکنون تهديد سفيد ، Qb7 است.

19…, Nb6

20.c4!±

يک قربانی پياده عالی برای باز کردن ستون c . دقت کنيد که وضعيت بازی هر اندازه که باز شود به سود سفيد است؛ چون رخهای سياه به دليل حضور شاه سياه در مرکز نمی توانند به طور موثر در بازی شرکت کنند. (مخصوصاً رخ h8 )

20…, Qxc4

در صورت حرکات زير نيز سفيد وضعيت برنده ای دارد.

20...dxc4 21.Qb5 Rc8 ( 21...c3 22.Rd4+-) 22.Rxa5 c3 23.Rxa7  

20...Nxc4 21.Qb7+-

21.Qa3 Qa6 22.Rac1 Rc8 23.Nd2

با ايده انتقال وزير به جناح شاه و همچنين مانور اسب به خانه c5 .

23…, f6

در صورت:

23...Nc4 24.Nxc4 dxc4 25.Qg3 g6 26.Qh4

با حمله خطرناک سفيد.

24.exf6 gxf6 25.Qf3 Kd7

اگر:

25...f5 26.Nb3 Nc4 ( 26...h5 27.Nc5 Qb5 28.Qe3 Nd8 29.Nxe6) 27.Qh5+ Kd8 28.Nc5+-

26.Qxf6! Rhe8

 26...Kxd6 27.Ne4+ Kc7 28.Qg7+ Kb8 ( 28...Nd7 29.Nc5+-) 29.Nc5+-(Diagram)

 

27.Ne4 Ne7 28.Nc5+ Rxc5 29.Bxc5 Nc4 30.Bxe7

30.Bxe7 Rxe7 31.Rxd5++-

1–0
 نسخه قابل چاپ

جمعه 18 تير 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما