فيل و قطر باز (2)

تعداد بازدید از این مقاله: 2940 بازدید
نویسنده:
 

سطح : پيشرفته

فيل و قطر باز (2)

 

نمونه پنجم

سفيد: يفيم بوگوليوبوف

سياه: فرانک مارشال

نيويورک 1924

Bogoljubow,E - Marshall,F

New York, 1924

در وضعيت فوق خانه های h7,g6,f7 ضعيف هستند و فيل سفيد در قطر b1-h7 بسيار قدرتمند است. اما حضور يک سوار در پستی مناسب بدون هماهنگی ساير سوارها با آن ، کارايی لازم را نخواهد داشت.

معمولاً در چنين وضعيتهايی که يک فيل در قطر مناسبی جهت حمله به شاه حريف قرار دارد ؛ يکی از طرحهای متداول ، قرار دادن وزير در آن قطر (نوک پيکان حمله) است.

23.Bb1!

با ايده Qc2 و حمله به شاه سياه از طريق نفوذ در خانه های ضعيف سفيد رنگ. البته در صورت:

23.Nxe6,Re8 24.f5,Bd7

سياه پياده را پس خواهد گرفت.

23…, Bd7

23…,Qxf4 24.b4

24.Qc2 f5 25.gxf5 exf5 26.Nxf5 Qg6+ 27.Ng3 Qxc2+ 28.Bxc2 Ne6 29.Ne2 Rf8 30.f5 Nd8 31.Nd4 Nc6 32.Bb3

با برتری قاطع سفيد. 

 

نمونه ششم

سفيد: گونسبرگ

سياه: چيگورين

هاوانا 1890

Gunsberg,I - Chigorin,M

Havana, 1890

18…, Bc6!

آغاز يک طرح عالی برای استفاده از ضعف خانه های سفيد رنگ برای حمله به شاه سفيد.

19.Nf3 Bb7! 20.Qd2 d4 21.Ne1 Qe8!

با ايده Qc6 و آوردن وزير به قطر a8-h1 و در رأس حمله.

22.Nd3 Qc6!

برتری سياه مشهود است.

23.Rf2 Rdg8 24.Raf1 Rh6 25.Qa5 Qb6 26.Qe1 Rg6! 27.c4 Rg4! 28.Bc1 Qc6 29.Rg1 Rh8 30.Rb2 Qf3 31.Nf2

31…, g5!! 32.Nxg4 hxg4 33.Qf1 Rxh4+! 34.gxh4 g3+ 35.Rxg3 Qxf1–+

 

نمونه هفتم

سفيد: باتوينيک

سياه: سزيلاگی

آمستردام 1966

Botvinnik,M - Szilagyi,G

Amsterdam, 1966

28.Qe2!

با ايده تغيير جايگيری وزير و فيل در قطر a2-g8 .

28…, Ng6 29.Bb3 Ne7 30.Qc4

 

30…, h6 31.Qf7 Kh7

در صورت:

31…,Qxb5 32.Bxh6!?,gxh6 33.Qxf6+,Kh7 34.Qf7+,Kh8 35.Qf8+,Kh7 36.Qxd8,Qxb3 37.Qxe7+,Kg6 38.Qxa7 +-

32.Bc4 Qd6 33.h4 Qd1 34.Qe8 f5 35.exf5 Nxf5 36.Bg8+

1–0
 نسخه قابل چاپ

شنبه 5 تير 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما