دمنتيف - سرگيوسکی

تعداد بازدید از این مقاله: 2727 بازدید
نویسنده:
 

بازی زيريک نمونه عالی برای آموزش چندين مبحث مختلف است.برتری گسترشی،ابتکار عمل، حمله به شاه و هماهنگی و همکاری سوارها.

استاد اولگ دمنتيف از استادان نسل گذشته شطرنج اتحاد شوروی است که در رشد کيفی شطرنج در جمهوری ارمنستان و ظهور استاد بزرگان قوی اين کشور نقش به سزایی دارد.

سفيد: اولگ دمنتيف

سياه: ولاديمير سرگيوسکی

مسکو 1966

Dementiev,O - Sergievsky,V

Moscow, 1966

[B07]

 

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Nbd7

4.g4!?

با توجه به وضعيت نه چندان مطلوب اسبهای سياه ، سفيد سريعاً اقدام به در دست گرفتن ابتکار عمل می کند.

4…,h6 5.Nf3!

سفيد آماده می شود که …e5 را با g5 پاسخ دهد.

5…,e5 6.g5,hxg5 7.Nxg5

با تهديد Bc4 و فشار بر پياده f7 .

5…,e5

گرفتن پياده g4 به دليل ادامه زير ميسر نبود.

5...Nxg4? 6.h3 Ngf6 7.e5 Ng8 8.e6! fxe6 9.Bd3 Ndf6 10.Bg6+ Kd7 11.Ne5+

6.g5 hxg5 7.Nxg5 exd4 8.Qxd4 Nh7?!

چنين حرکاتی هيچ گاه پيشنهاد نميشود. اما موقعيت اسب g5 برای سياه چنان خطرناک است که وی از هيچ اقدامی برای راندن آن فروگذار نمی کند.  

9.Rg1!

بدين ترتيب رخ نيز وارد بازی می شود!

9…,Ne5 10.Be2 Be7

11.h4!

به پياده h نيز مسئوليت داده می شود!

اين حرکت تنش بين سوارها را حفظ می کند و به مراتب بهتر از حرکاتی مانند Nxh7 است که اين تنش را به نفع سياه از بين می برد. اکنون هر تعويضی در g5 به نفع سفيد است.

11…,Bf6 12.Qe3 Nc6 13.Nd5!

سفيد پايگاه d5 را تصاحب می کند و آماده است که با انجام حرکتc3! دامنه مانور اسب c6 و فيل f6 سياه را نيز محدود کند.

13…,Bd4 14.Qg3 Be5

 

سياه سعی می کند که از خانه های ضعيفی که در اردوگاه سفيد (به طور موقتی) ايجاد شده استفاده کند. برای نمونه اگر:

15.f4 Bd4

و سپس …Nxg5 که در صورت fxg5 خانه e5 ضعيف می شود و در صورت hxg5 ، سياه با …Rh3 پاسخ می دهد.اما...

15.Nxf7!

يک ترکيب زيبا ماحصل هماهنگی و همکاری سوارهای سفيد! اين که چگونه يک ترکيب خوب به وقوع می پيوندد ، راه حلی بسيار ساده دارد: شما سوارهايتان را در پستهای مناسب و هماهنگ با يکديگر مستقر کنيد و شاهد هنرنمايی آنان در صفحه شطرنج باشيد! 

15...,Kxf7

بديهی است که در صورت ادامه زير سفيد به برتری مهره ای دست پيدا می کند.

15...Bxg3 16.Nxd8+-

16.Qg6+ Kf8

در صورت:

16...Kg8 17.Bc4

و سفيد سريعتر به پيروزی می رسيد.

17.Bh5

همکاری وزير و فيل در قطر h5-e8 کاملاً مشهود است.

17…,Qd7

18.Nxc7! Rb8

گرفتن اسب به دليل مات در e8 امکان پذير نيست همچنين در صورت …Nf6 سفيد با Ne6+! تهديد مات در سه حرکت را دارد.

19.f4 Bd4

20.Be3!

گسترش با کسب زمان و تهديد! گرفتن فيل به مات منجر می شود.

20...Bxe3 21.Ne6+ Kg8 22.Qxg7+ Qxg7 23.Rxg7#

20…,Bxb2 21.Rd1

آخرين نيروها نيز به کار گرفته می شوند.

21…,Kg8

اکنون سياه تهديد گرفتن اسب c7 را دارد. برای نمونه اگر:

22.Rxd6? Qxc7 23.Qe8+ Nf8 -+

22.Be2!

يکی از مهمترين ويژگيهای برتری فضا امکان انتقال سوارها از يک جناح به جناح ديگر است. اکنون در صورت …Qxc7 :

22…Qxc7 23.Qe8+ Nf8 24.Bc4+ Kh7 25.Qh5#(Diagram)

 

22…,Kf8 23.Bc5! Bc3+ 24.Kf2 Ne7 25.Bxd6 Qxc7

 

26.Bh5!

حمله نهايی مجدداً در قطر h5-e8 ، هيچ دفاعی برای سياه وجود ندارد.

26…,Qb6+ 27.Kf3 Ng5+ 28.Rxg5

1–0
 نسخه قابل چاپ

چهارشنبه 2 تير 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما