ابتکار عمل (2)

تعداد بازدید از این مقاله: 3122 بازدید
نویسنده:
 

ابتکار عمل (2)

 نمونه سوم

سفيد: موريتس پورگس

سياه: امانوئل لاسکر

نورمبرگ 1896

Porges,M - Lasker,E

Nuremberg , 1896

در وضعيت بالا سياه با ايجاد تهديدهای پی در پی موفق به در دست گرفتن ابتکار عمل می شود.

14….,d5

با اين حرکت اسب سفيد مجبور به ترک مرکز شده و ستون e برای حمله برخاستی سياه آماده می شود.

15.Ned2 Ba3!

حمله دوگانه به وزير سفيد و فيل b2 .

16.Be5

اجباری. در صورت:

16.Qa6 Bxb2 17.Rab1 Nc5

سفيد سوار از دست می دهد.

16...f6 17.Qa6 fxe5 18.Qxa3

ادامه:

18.Qxb7 e4 19.Nd4 Bb2

به برتری قاطع سياه منجر می شود.

18...e4!

يک تهديد قوی ديگر که مدافع شاه حريف را دور می کند.

19.Nd4 Qf6

حمله به اسب و نيم نگاهی به پياده f2 .

20.c3 Rf8

باز هم تهديد.

21.f3

پس از:

21.Rf1 Qg5!

سياه ضمن حمله به اسب d2 تهديد …Bh3 را نيز دارد.

21...Qg5 22.Qc1 Nc5

با تهديد انجام  …Nd3 .

23.Nf1 Qg6 24.Re3 Nd3 25.Qd1 Nf4!

با توسل به ايجاد تهديدهای متوالی سياه اسب خود را از b7 به f4 رساند.

26.Ng3 h5! 27.Nde2

 

27…, Nxg2! 28.Kxg2 exf3+ 29.Rxf3

29…, Bh3+! 30.Kxh3 Qg4+ 31.Kg2 Qxf3+ 32.Kg1 h4 33.Nh1 Qe3+

0–1

 

 

نمونه چهارم

سفيد: داويدسون

سياه: آلخين

زمرينگ

Davidson,J - Alekhine,A

Semmering, 1926

14...Bc7!

با تهديد:

15…,Rxd4! 16.Rxd4 Qe5

15.Be3 Re8!

با اين حرکت سياه تهديد گرفتن پياده e4 را ايجاد کرده و هماهنگی مهره های خود را بهبود می بخشد. در ضمن پس از انجام Bd3 برای دفاع از پياده e4 ، سفيد در آينده برای مسدود کردن قطر h2-b8 نمی تواند حرکت g3 را به دليل ضعف پياده h3 انجام دهد.

16.Bd3 Nh5 17.Nce2 g6

مسدود کردن قطر b1-h7 و همچنين کنترل خانه f5 .

18.Re1 Nd7!

هماهنگ کردن همه مهره ها . اکنون سياه تهديد Nc5 را دارد.

19.Nf3 Bb6

سياه مجدداً تهديد Nc5 را ايجاد می کند. در صورت:

20.Bxb6 axb6

ستون a به نفع سياه باز می شود و حرکت Nc5 نيز همچنان به قوت خود باقيست.

20.Bg5 Qc5!

 

پيشنهاد تعويض وزيرها و رفتن به يک آخر بازی برتر:

21.Qxc5 Nxc5 22.Nc1 f6 23.Bd2 Nxd3 24.Nxd3 Ng3 25.e5 Bf5 -/+

21.Nc3 Ne5 22.Nxe5 Qxe5 23.Be3 Bc7! 24.Ne2 Qh2+ 25.Kf1

 

25…, Bxh3! 26.gxh3 Qxh3+ 27.Kg1 Bh2+ 28.Kh1 Nf4! 29.Nxf4

در صورت:

29.Bxf4 Bg3+!

29…, Bxf4+ 30.Kg1 Bh2+ 31.Kh1 Qf3+! 32.Kxh2 Re5 33.Qc5 Rxc5 34.Bxc5 Qh5+ 35.Kg2 Qxc5–+

 

 

 

 

 
 نسخه قابل چاپ

دوشنبه 31 خرداد 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما