اهميت ستون باز و قدرت رخ در آن (2)

تعداد بازدید از این مقاله: 4842 بازدید
نویسنده:
 

اهميت ستون باز و قدرت رخ در آن (2)

 

در بخش (1) به اين نکته اشاره شد که رخها در ستونهای باز و عرضهای هفتم و هشتم از قدرت ديناميکی بيشتری برخوردار هستند. اکنون با نشان دادن چند نمونه ديگر ، سعی خواهيم نمود بيشتر به اهميت اين موضوع و چگونگی استفاده از آن بپردازيم.

 

نمونه سوم

سفيد : فرانک مارشال

سياه : ماکس ايوه

بدکيسينگن 1928

1…, Rc8!

سياه ستون باز c را می گيرد .دقت کنيد که ستون h هيچ دورنمايی برای سياه نداشت چون امکان نفوذ در آن وجود ندارد. بازی اصلی چنين ادامه پيدا کرده است:

2.Rf3,Rc1+3.Kh2,Rd1 4.Rb3,Rxd4 5.Rxb7,Rxf4 6.Rxa7,Rf2

با برتری واضح سياه و در ادامه سياه به پيروزی رسيد.

 اما اگر:

 

2. Rf2 , Rc1+!

يک کيش قوی! در صورت :

2…,Rc4 3.Rd2

سفيد موفق می شود از پياده های ضعيفش دفاع کند.

3. Rf1

اجباری، پس از :

3.Kh2?,Rd1

پياده d4 از دست می رفت.

3…, Rc4! 4. Rd1 , Rc2!

و رخ سياه موفق به رخنه در عرض هفتم شد.اکنون سفيد يک پياده از دست خواهد داد.

 

نمونه چهارم

 

همانگونه که در دياگرام ملاحظه می فرمايد. سياه از لحاظ کميت مهره ها از سفيد پيش است و پياده a2 نيز آماده وزارت است اما دو رخ سفيد در عرض هفت همه معادلات را بر هم می زنند .

1. Rh7+ , Kg8 2. Rfg7+, Kf8 3. Rxd7

سفيد تهديد مات در h8 را دارد.

3…, Kg8 4. Rdg7+, Kf8 5. Rxc7

باز هم تهديد مات در h8 . اين تم تاکتيکی را  آسياب کردن می گويند.

5…, Kg8 6. Rcg7+, Kf8 7. Rxb7 , Kg8 8. Rbg7+, Kf8 9. Rxa7

و سفيد می برد.

نکته:همکاری و هماهنگی مهره ها ، قدرت حمله ای يا دفاعی آنها را افزايش می دهد.

 

 

نمونه پنجم

سفيد : آرون نيمزوويچ

سياه : خوزه رائول کاپابلانکا

نيويورک 1927

 

1…, e5!

قربانی پياده با ايده آوردن رخ دوم به عرض هفت.

2. Bxe5 , Rdd2 3. Qb7

اگر:

3.Rf1,Qxe3!

3…,Rxf2 4. g4 , Qe6 5. Bg3

5…, Rxh2!

سفيد چند حرکت بعد تسليم شد. پس از :

6.Bxh2,Qxg4+7.Kh1,Qh3

هيچ دفاعی در مقابل مات وجود ندارد.

يک نمونه زيبا برای نشان دادن قدرت رخ در عرض هفت از قهرمان آن سالهای جهان!

 

نمونه ششم

 

سفيد:فورمن

سياه:خولموف

اسوردلوفسك 1963

1…, Bb3!

با كنترل خانه d1 ، سياه قصد دارد ستون d را تصاحب كند ، بصورتي كه رخهاي سفيد نتوانند در اين ستون مقابله كنند.

2. Qg4

حركت 2.Bxc5?? پس از 2…,Re5 سوار از دست مي دهد.

2…, Qc8 3. Qf3 , Qe6 4. Bf4 , Bxf4 5. Qxf4 , Rad8

رخ سياه در ستون d بي رقيب است.

6. f3 , Rd4!

با برتری كامل. سياه قصد دارد رخها را در ستون d دوبله كرده و از طريق خانه d2 به مواضع سفيد رخنه كند.

 

نمونه هفتم

 

سفيد:كارپف

سياه:اولمان

مادريد 1973

1. g4!!

كارپف با درك بسيار عميق خود حركتي شگفت انجام مي دهد. در اين وضعيت سياه دير يا زود براي پوشش دادن به پياده منفرد خود در خانه d4 دست به تعويض خواهد زد . ساختار حاصله پس از تعويض بگونه ای است كه تصاحب يكی از دو ستون باز e و c بسيار حائز اهميت خواهد بود . بدليل حضور فيل سفيد در b5 كه خانه e8 را كنترل مي كند. سفيد مالك ستون e است ، حركت كارپف براي جلوگيری از مانور Bf5-e6 و مسدود كردن ستون e در چنان وضعيتي است !!

1…, Nxd4 2. Qxd4! , Qxd4 3. cxd4 , Rac8

سياه سريعأ تنها ستوني را كه مي تواند اشغال كند ؛ مي گيرد.

4. f3 , Bg6

ستون e كاملأ در اختيار سفيد است.

5. Re7 , b6 6. Rae1 , h6

بدليل وجود تهديد مات سياه نمي تواند با Rc2 مقابله به مثل كند و اكنون اهميت ستون e و عمق حركت g4!!  بيشتر آشكار می شود.

7. Rb7 , Rd6

رخهای سياه امكان فعاليت را براي هميشه از دست مي دهند.

8. Ree7

 

 

رخنه كامل در عرض هفتم تمام سوارهای سياه را زمينگير مي كند. تهديد سفيد f4-f5 و دور كردن تنها مدافع f7 و نهايتأ نابودی قلعه سياه است. سياه پس از چند حركت تسليم شد.
 نسخه قابل چاپ

دوشنبه 27 ارديبهشت 1389  

بالا


بازگشت

 
     

 

 
     
 

صفحه اول | تازه ها | مقاله ها | لینک ها | دانلودها | پرسش های متداول | گالری عکس | جستجوی پیشرفته | گروه آموزشی | درباره ما | تماس با ما