چاپ |  بستن پنچره


  امروز: دوشنبه 20 مرداد 1399

:: مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز 5 شنبه 12دی 98 راس ساعت 15:30 برگزار می شود .
منبع:
تاريخ درج: سه شنبه 10 دی 1398

متن کامل :
آيين‌نامه مسابقات مدرسه‌ی شطرنج تهران

)زير 8 سال(

 

1- اين مسابقات روز پنج‌شنبه در تاريخ  21 / 09/ 98  راس ساعت  15:30 در محل مدرسه‌ی شطرنج تهران برگزار مي‌شود.

 

2- اين مسابقات در رده‌ی سنی زير 8  سال برگزار مي‌شود .

 

3- مسابقات در 6 دور و به روش سويیسی برگزار مي‌شود.

 

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازای هر حرکت مي‌باشد

 .

5-رده‌بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده توسط بازيکنان تعيين مي‌گردد،چنانچه 2 يا

 

چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن‌شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:

 

 الف: رویارویی مستقیم                         ب: بوخ هولز قطع شده 1

 

 ج: جمع بوخ هولز                              د: برد بیشتر

 

6- جوايز:

 

 60% ورودیه مسابقات به شرح زیر به جوایز اختصاص داده خواهد شد:

 

الف) تعداد شرکت کننده 10-1 نفر           3 نفر برتر

 

ب) تعداد شرکت کننده 15-11 نفر           4 نفر برتر

 

د ) تعداد شرکت کننده  20-16 نفر          5 نفر برتر

 

ج)  تعداد شرکت کننده 30-21 نفر           6 نفر برتر

 

7- وروديه مسابقات 250000 ريال مي‌باشد.

 

8-رده‌ی سني به شرح زير محاسبه مي‌شود:

 

زير 8 سال  11/10/90  به بعد
 

چاپ |  بستن پنچره