چاپ |  بستن پنچره


  امروز: پنجشنبه 1 فروردين 1398

:: مسابقات عیدانه (چهارشنبه سوری ) مدرسه شطرنج تهران در دو رده سنی زیر 10 و 16 سال روز 5شنبه و جمعه 24و 25 اسفند 96 برگزار می شود .
منبع:
تاريخ درج: يکشنبه 20 اسفند 1396

متن کامل :آیین نامه مسابقات عیدانه(چهارشنبه سوری)  مدرسه شطرنج تهران

 

مدرسه شطرنج تهران در نظر دارد مسابقات سریع شطرنج (Rapid) از تاریخ 24 لغایت 25 اسفند 1396 در دو  رده سنی زیر10 و16 سال و بامجموع جوایز 35000000ریال برگزار نماید.

 

الف:         آیین نامه مسابقات زیر 16 سال

 

1-  اين مسابقات درتاريخ پنج شنبه 24و جمعه 25اسفند 1396 در محل مدرسه شطرنج تهران برگزار مي‌شود.

2- مسابقات در رده‌ي سني زير 16 سال برگزار مي‌شود.

3- کليه قوانين فيده حاکم مي‌باشد.

4- مسابقات با توجه به تعداد شرکت کنندگان درهفت یا نه دور و به روش سويسي برگزار مي‌شود.( تعداد شرکت کننده کمتر از 32 نفر در هفت و بیشتر از 32 نفر در 9 دور )

5- زمان مسابقات 25*2 دقيقه و5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت می‌باشد.

6- رده بندي بر اساس مجموع امتيازات کسب شده توسط بازيکنان تعيين مي‌گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:

الف : رویایی مستقیم     ب : بوخ هولز قطع شده 1

ج   : جمع بوخ هولز      د : برد بیشتر

      7- برنامه برگزاري مسابقات به شرح ذيل مي‌باشد:

پنج شنبه 24/12/1396دورهای اول،دوم وسوم راس ساعت 15

جمعه 25/12/1396 دورهای چهارم، پنجم و ششم راس ساعت 9 صبح

جمعه 25/12/1396 دور های هفتم، هشتم و نهم راس ساعت 16

در صورتیکه مسابقات در هفت دور برگزار گردد:

جمعه 25/12/1396 دورهای چهارم تا هفتم راس ساعت 9 صبح 

8- جوايز :

نفرات برتر زیر 16سال

            مقام اول  : مدال طلا     4000000  ريال

مقام دوم  : مدال نقره        3500000 ریال

مقام سوم  : مدال برنز     3000000 ريال

مقام چهارم:            2700000     ریال

 

   بهترین دختر شرکت کننده درصورت کسب نکردن مقام و حضور    حداقل5       بازیکن دختر 1500000 ریال

       9 - ورودی مسابقات 1000000 ريال می باشد.

      10- رده سنی زیر 16 سال متولدین 11/10/80 به بعد می‌باشند.

11- آخرین زمان ثبت نام روز پنج شنبه24/12/96 ساعت 14 می‌باشد.

  (ظرفیت برای ثبت نام محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.)

 

 

ب :آیین نامه مسابقات زیر 10 سال

 

 

1-  اين مسابقات درتاريخ پنج شنبه وجمعه 24 و 25 اسفند 1396 در محل مدرسه شطرنج تهران برگزار مي‌شود.

2- مسابقات در رده ي سني زير10سال برگزار مي‌شود.

3- کليه قوانين فيده حاکم مي‌باشد.

4- مسابقات در هفت یا نه دور و به روش سويسي برگزار مي‌شود.

  ( تعداد شرکت کننده کمتر از 32 نفر در هفت و بیشتر از 32 نفر در 9 دور ).

5- زمان مسابقات 25*2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت می‌باشد.

6- رده بندي بر اساس مجموع امتيازات کسب شده توسط بازيکنان تعيين مي‌گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:

الف : رویایی مستقیم     ب : بوخ هولز قطع شده 1

ج   : جمع بوخ هولز      د : برد بیشتر

   

       7- برنامه برگزاري مسابقات به شرح ذيل مي‌باشد:

پنج شنبه 24/12/1396 دورهای اول، دوم وسوم راس ساعت 15

جمعه 25/12/1395 دورهای چهارم، پنجم و ششم راس ساعت 9

جمعه 25/12/1396 دورهای هفتم، هشتم و نهم راس ساعت 16

در صورتیکه مسابقات در هفت دور برگزار گردد:

جمعه 25/12/1396 دورهای چهارم تا هفتم راس ساعت 9 صبح 

8- جوايز :

نفرات برتر زیر 10 سال

مقام اول: مدال  طلا     2600000  ريال

مقام دوم:مدال  نقره      2300000  ريال

مقام سوم:مدال  برنز     2100000  ريال

 

نفرات برتر زیر 8 سال

مقام اول: مدال طلا   2000000   ريال

مقام دوم:مدال  نقره 1700000     ريال

مقام سوم:مدال  برنز  1500000  ريال

بهترین دخترشرکت کننده درصورت کسب نکردن مقام و حضور حداقل 5 بازیکن دختر 1200000 ریال

  

      9 - ورودی مسابقات 1000000 ريال می‌باشد.

10- رده سنی زیر 8 سال 11/10/88 به بعد مي‌باشد.

11- رده سنی زیر 10 سال 11/10/86 به بعد مي‌باشد.     

12- آخرین زمان ثبت نام روز پنج شنبه 24/12/96 ساعت 14 می‌باشد.

13- درصورتیکه بازی شرایط کسب بیش از یک جایزه راداشته باشد،تنها      بهترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. (ظرفیت برای ثبت نام محدود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.)

 

 در پایان دور ما قبل آخر به 6 نفر به قید قرعه 6 عدد برد چوبی شطرنج با کیفیت و به کلیه شرکت کنندگان مدال طلا به رسم یادبوداهدا خواهد شد.
 

چاپ |  بستن پنچره