چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 21 آذر 1397

:: مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز 5شنبه 14 دی ماه 96ساعت 15 برگزار می شود .
منبع:
تاريخ درج: يکشنبه 10 دی 1396

متن کامل :آیین نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زیر 10 سال)

 

1- این مسابقات روز پنج شنبه در تاریخ  14/ 10 / 96 راس ساعت 15 در محل مدرسه شطرنج تهران برگزار می شود.

2- این مسابقات در رده سنی زیر 10 سال برگزار می شود.

3- مسابقات در 6 دور و به روش سوییسی برگزار می شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

5- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط بازیکنان تعیین می گردد، چنانچه 2 یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده  باشند پوئن شکنی به ترتیب ذیل اعمال خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم                                       ب: بوخ هولز قطع شده 1

ج: جمع بوخ هولز                                             د: برد بیشتر

6- جوایز 60% ورودی مسابقات به شرح زیر اهدا خواهد شد:

الف) تعداد شرکت کننده 10-1 نفر   3نفر برتر

ب) تعداد شرکت کننده 20-11 نفر   4نفر برتر + بهترین شرکت کننده زیر 8 سال

ج) تعداد شرکت کننده 30-21 نفر   5نفر برتر + بهترین شرکت کننده زیر 8 سال

7- ورودیه مسابقه 200000 ریال می باشد.

8- رده سنی به شرح زیر محاسبه می شود:

زیر 10 سال 11/10/86 به بعد.
 

چاپ |  بستن پنچره