چاپ |  بستن پنچره


  امروز: جمعه 11 فروردين 1402

:: مسابقات انتخابی مدرسه شطرنج تهران جهت اعزام به لیگ دسته یک تهران
منبع:
تاريخ درج: سه شنبه 1 مهر 1393

متن کامل :آيين نامه مسابقات انتخابي تيم هاي مدرسه شطرنج تهران درمسابقات لیگ یک استان تهران

 

مدرسه شطرنج تهران درنظر داردیک دوره  مسابقه برای ارتقای سطح کیفی دانش آموزان خود و انتخاب شش تیم متشکل از 6 نفر  (دو تیم دختران و چهار تیم پسران) جهت اعزام  به مسابقات لیگ یک استان تهران برگزار نماید.

1- اين مسابقه در رده سني  زیر 16 سال  برگزار مي شود و براي عموم آزاد است.

2- این مسابقات در محل مدرسه شطرنج تهران، در تاریخ پنج شنبه و جمعه 10 و 11 مهر ماه 1393 و در 9 دور به روش سوییسی برگزار  می شود.             

3- زمان مسابقات 25×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

4-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1          د   : بوخ هولز متوسط        2  

 ه     : جمع بوخ هولز    1 و 2  

 5- جدول مسابقات

دور اول تا سوم روز پنج شنبه 10 مهر راس ساعت 16

دور چهارم تا ششم روز جمعه 11 مهر راس ساعت 9:30

دور هفتم تا نهم روز جمعه 11 مهر راس ساعت 16

6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +    2000000    ريال

   نفر دوم     : مدال نقره      1700000     ريال

   نفر سوم   : مدال برنز       1500000    ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام 1000000 ريال  اهدا مي شود .

ضمناً در پايان مسابقه به قيد قرعه به یک نفر ساعت ديجيتالي شطرنج اهدا ميشود.

 تبصره : لازم به ذکر است که اولوویت انتخاب بازیکن برای شش تیم مذکور با دانش آموزان عضو مدرسه شطرنج تهران است.

7- وروديه مسابقات 700000 ريال است.
 

چاپ |  بستن پنچره