چاپ |  بستن پنچره


  امروز: يکشنبه 24 تير 1403

:: مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 8 سال روز پنجشنبه 30 مرداد 93 ساعت 16 برگزار می شود.
منبع:
تاريخ درج: شنبه 25 مرداد 1393

متن کامل : 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير 8  سال ( 
 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ  30/05 /93 راس ساعت 16 در محل مدرسه ی شطرنج تهران برگزار مي شود.

2- اين مسابقات در رده ی سنی زير 8 سال برگزار می شود  .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسی برگزار مي شود .

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازای هر حرکت می باشد .

5-رده بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين می گردد ، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکنی به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط     1          د   : بوخ هولز متوسط         2   

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        300000    ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +       250000     ريال

   نفر سوم    : مدال برنز   +       200000     ريال

   نفر چهارم :                          150000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه جايزه ای به رسم يادبود اهدا مي شود. (شرط احراز این جایزه منوط برشرکت حداقل سه دختر می باشد.)

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر (فقط رده سنی زیر 8  و زیر 10 سال) جايزه اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 100000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير  8  سال  11/10/84   به بعد
 

چاپ |  بستن پنچره