چاپ |  بستن پنچره


  امروز: يکشنبه 24 تير 1403

:: مسابقات هفتگی مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 سال روز پنج شنبه 2/3/92 ساعت 16 برگزار شد.
منبع:
تاريخ درج: شنبه 28 ارديبهشت 1392

متن کامل :آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

 )زير10 سال ( 
 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ  2/3 /92  راس ساعت 16 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 10 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط     1          د   : بوخ هولز متوسط         2   

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        300000     ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +        250000     ريال

   نفر سوم    : مدال برنز   +        200000     ريال

   نفر چهارم :                          150000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه جايزه اي به رسم يادبود اهدا مي شود. (شرط احراز این جایزه منوط برشرکت حداقل سه دختر می باشد.)

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 80000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 10  سال  11/10/81  به بعد
 

چاپ |  بستن پنچره