چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1402

:: مسابقات هفتگی مدرسه شَطرنج تهران زیر8 سال روز پنجشنبه 17/12/91 و زیر16سال روز جمعه18/12/91 برگزار میگردد
منبع:
تاريخ درج: جمعه 20 بهمن 1391

متن کامل :آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير8 سال) 

 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ17/12 /91 راس ساعت 16 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 8سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1          د   : بوخ هولز متوسط        2    

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        250000     ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +        200000     ريال

   نفر سوم    : مدال برنز   +        150000     ريال

   نفر چهارم :                          100000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه جايزه اي به رسم يادبود اهدا مي شود

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 70000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 8  سال  11/10/83 به بعد

 

 

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

(زير 16 سال(

 

 

1- اين مسابقات روز جمعه در تاريخ 18/12/91 راس ساعت 9:30  در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 16  سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در 6  دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد، چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1            ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1            د   : بوخ هولز متوسط        2   

6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +        250000        ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +        200000       ريال

   نفر سوم   : مدال برنز           150000        ريال

   نفر چهارم:                           100000        ريال

 

 

7- وروديه مسابقات 70000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 16 سال  11/10/ 75 به بعد

 

 
 

چاپ |  بستن پنچره