چاپ |  بستن پنچره


  امروز: سه شنبه 15 آذر 1401

:: مسابقات هفتگی رده سنی زیر 8 سال پنج شنبه 22 اردیبهشت برگزار می شود.
منبع:
تاريخ درج: يکشنبه 18 ارديبهشت 1390

متن کامل :آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير 8 سال( 

 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ 22/2/90 راس ساعت 17 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 8 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين مي گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط      1          د   : بوخ هولز متوسط        2   

 

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +    250000   ريال

   نفر دوم     : مدال نقره   +    200000   ريال

   نفر سوم   : مدال برنز    +   150000     ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه جايزه ايی به رسم يادبود اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه (کتاب آموزشي شطرنج )اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 60000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 8  سال  11/10/81  به بعد

 

  
 

چاپ |  بستن پنچره