چاپ |  بستن پنچره


  امروز: چهارشنبه 23 خرداد 1403

:: مسابقات مدرسه شطرنج تهران در رده سنی زیر 10 پنج شنبه 8 مهر و در رده سنی زیر 16 سال روز جمعه 9 مهر برگزار می شود .
منبع:
تاريخ درج: شنبه 3 مهر 1389

متن کامل :آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير10سال( 

 

 

1- اين مسابقات روز پنج شنبه در تاريخ 8/7/89 راس ساعت 17 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 10 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين  مي گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1          ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط        1          د   : بوخ هولز متوسط        2   

 

 6-جوايز

   نفر اول      : مدال طلا   +    200000      ريال

   نفر دوم      : مدال نقره +    150000     ريال

   نفر سوم    : مدال برنز  +    100000     ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه مبلغ 100000 ريال اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه (کتاب آموزشي شطرنج )اهدا مي شود

 

7- وروديه مسابقات 50000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير8  سال  11/10/78 به بعد

 

 

 

آيين نامه مسابقات مدرسه شطرنج تهران

)زير 16سال(

 

1- اين مسابقات روز جمعه در تاريخ 9/7/89 راس ساعت 9:30 در محل مدرسه ي شطرنج تهران برگزار مي شود .

2- اين مسابقات در رده ي سني زير 16 سال برگزار مي شود .

3- مسابقات در  شش دور و  به روش سويسي برگزار مي شود.

4- زمان مسابقات 15×2 دقيقه و 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حرکت مي باشد .

5-رده بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده  توسط بازيکنان تعيين  مي گردد،چنانچه 2 يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند پوئن شکني به ترتيب ذيل اعمال خواهد شد:   

 الف  : بوخ هولز قطع شده  1            ب  : بوخ هولز قطع شده       2

 ج    : بوخ هولز متوسط        1            د   : بوخ هولز متوسط        2   

6-جوايز

نفر اول      : مدال طلا    +    200000      ريال

نفر دوم      : مدال نقره  +    150000      ريال

نفر سوم    : مدال برنز   +    100000      ريال

به بهترين دختر شرکت کننده در  صورت کسب نکردن مقام پس ازپايان مسابقه مبلغ 100000 ريال اهدا مي شود .

ضمناً به قيد قرعه به سه نفر جايزه (کتاب آموزشي شطرنج )اهدا مي شود. 

 

7- وروديه مسابقات 50000  ريال مي باشد.

8-رده سني به شرح زير محاسبه مي شود:

زير 16 سال  11/10/ 72 به بعد
 

چاپ |  بستن پنچره